ข่าวสาร/กิจกรรม

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
นักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเพื่อให้เห็นภาพ
10 Apr 2024
สงกรานต์นี้ พม. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สสส. และภาคี ชวนสังคมร่วมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ
สงกรานต์นี้ พม. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สสส. และภาคี ชวนสังคมร่วมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ โดยมีการปล่อยขบวนรถสามล้อรณรงค์ ที่วิ่งในเขตพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง การแสดงละครสะท้อนปัญหาการไม่เคารพสิทธิในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และเสวนาในหัวข้อ การสร้างความปลอดภัยต่อสังคมในช่วงสงกรานต์
3 Apr 2024
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีระดับพื้นที่
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีระดับพื้นที่
25 Mar 2024
เมื่อละครยุคใหม่ลงลึกถึง Insight สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ทีมเขียนบทละครจากบริษัท Maker Y ที่ผลิตละคร "มาตาลดา" ให้กับช่อง 3 มาปรึกษากระบวนการทำงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและแลกเปลี่ยนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
14 Mar 2024
นางสาวนันทิยา พุ่มสุวรรณ อาสาสมัครมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง" ในงานวันสตรีสากลประจำปี 2567
นางสาวนันทิยา พุ่มสุวรรณ อาสาสมัครมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง" จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันสตรีสากลประจำปี 2567
8 Mar 2024
เวทีเสวนาเนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม) "ขยายสิทธิลาคลอดเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากร"
เสวนาเนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม) "ขยายสิทธิลาคลอดเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากร" เปิดผลสำรวจสวนทางนโยบายเพิ่มประชากรของรัฐบาล หลังพบแรงงาน 69.4% ไร้แผนมีลูก เหตุกลัวไม่มีเงิน ขาดคนช่วยเลี้ยง ส่วนคนเคยคลอดพบใช้สิทธิลาไม่ครบตามกฎหมาย ต้องรีบกลับเข้าทำงานหวังเงินเดือน-โอทียาไส้ เดินหน้าผลักดันแก้กฎหมายให้สิทธิลาคลอด 180 วัน เพิ่มเงินอุดหนุนลาคลอดเท่าตัว
7 Mar 2024
เชิญรับชมเวทีเสวนา "ขยายสิทธิลาคลอดเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากร" เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2567
เชิญรับชมเวทีเสวนา "ขยายสิทธิลาคลอดเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากร" เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ตีแผ่คุณภาพชีวิตแรงงาน ผลสำรวจพบเพียงร้อยละ 9 ที่วางแผนจะมีลูก คนงานหญิงร้อยละ 11 ที่ให้นมแม่ได้ ชงปรับปรุงระบบสวัสดิการ ขยายสิทธิลาคลอด
6 Mar 2024
คุณทิชา ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิเด็ก เยาวชนและครอบครัว นำทีมยื่น 7 ข้อเสนอป้องกันและแก้ไขปัญหาครูคุกคามทางเพศนักเรียนนำทีมยื่น 7 ข้อ ต่อรัฐมนตรีศึกษา
คุณทิชา ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิเด็ก เยาวชนและครอบครัว, มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และตัวแทนภาคีเครือข่ายองค์กรด้านเด็ก สตรี ครอบครัวและภาคประชาสังคม เข้าพบพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยื่น 7 ข้อเสนอป้องกันและแก้ไขปัญหาครูคุกคามทางเพศนักเรียน
15 Dec 2023
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายควบคุมอาวุธปืน
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายควบคุมอาวุธปืน และมีข้อเสนอจำเป็นเร่งด่วน หลังผลการเก็บข้อมูลสรุปสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากข่าวปี พ.ศ.2565 เพิ่มสูงขึ้นกวา 3 เท่า โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น และอาวุธที่ใช้กระทำความรุนแรงมากที่สุดคืออาวุธปืน
4 Dec 2023
เวทีเสวนา "หยุดสัญญาณร้าย..ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว"
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, บริษัท สปา - ฮาคูโฮโด จำกัด (SPA-HAKUHODO) และ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก “หยุดสัญญาณร้าย..ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว” พร้อมทั้งจัดทำหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจ The Small Issue Newspaper
27 Nov 2023
เชิญรับชมเวทีเสวนา "หยุดสัญญาณร้าย... ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว" เนื่องในโอกาสรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี 2566
กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี 2566 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ส่องสัญญาณความรุนแรงและเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ "The Small Issue Newspaper" ในงานเสวนา "หยุดสัญญาณร้าย... ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว"
24 Nov 2023
เวทีเสวนา "คุกคามทางเพศ กับนักการเมือง ผู้นำและอำนาจ"
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถี ได้จัดเสวนาหัวข้อ “คุกคามทางเพศ กับนักการเมือง ผู้นำและอำนาจ”
1 Nov 2023
กรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
กรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็น ”องค์กรให้การสนับสนุนด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบดีเด่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2566
15 Aug 2023
เวทีดีเบต นโยบายพรรคการเมืองเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ
เชิญรับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังเวทีดีเบต "นโยบายพรรคการเมืองเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และบุคคลในครอบครัว" 100 วันแรกหากได้เป็นรัฐบาล
15 Aug 2023
กิจกรรมรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ" เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว และกระทรวง พม. และ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ" เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566
15 Aug 2023
องค์กรเด็กและสตรี ร้องสตช. เตรียมสกัด “คนมือไว “ จ้องคุกคามทางเพศ
องค์กรเด็กและสตรี ร้องสตช. ปัดกวาดพื้นที่สงกรานต์เน้นปลอดเหล้า เตรียมสกัด “คนมือไว “ จ้องคุกคามทางเพศ
15 Aug 2023
Museum of first time คว้า 6 รางวัล จากเวที ADMAN AWARDS 2022
Wunderman Thompson Thailand และ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล นำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Museum of first time เข้ารอบ 8 Finalist และคว้า 6 รางวัล จากเวที ADMAN AWARDS 2022
15 Aug 2023
“16 ปี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550”
กิจกรรมเนื่องในโอกาส 8 มีนา วันสตรีสากล เวทีถอดบทเรียน “16 ปี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550”
15 Aug 2023
ชุมชนวัดสวัสดิ์ฯ เขตดุสิต เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดเหล้า บุหรี่ สร้างสุขภาวะ
ชุมชนวัดสวัสดิ์ฯ เขตดุสิต จับมือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดเหล้า บุหรี่ สร้างสุขภาวะ
15 Aug 2023
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ยื่นหนังสือถึง ปลัด พม. เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและองค์กรด้านเด็กและสตรี เข้ายื่นหนังสือถึง ปลัด พม. เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก พร้อมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้สังคมใส่ใจ ไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว
15 Aug 2023
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Abuse is Not Love”
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ โบเต้ (YSL Beauty) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Abuse is Not Love”
15 Aug 2023
เชิญรับชมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Abuse is Not Love’ (ความรุนแรงไม่ใช่ความรัก)
เชิญรับชมถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Abuse is Not Love’ (ความรุนแรงไม่ใช่ความรัก) วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
15 Aug 2023
เวทีเสวนา "สิทธิและการคุ้มครองเด็ก... เมื่อเด็กไทยยังถูกตี ถูกใช้ความรุนแรง"
เชิญรับชม เสวนา สิทธิและการคุ้มครองเด็ก... เมื่อเด็กไทยยังถูกตี ถูกใช้ความรุนแรง วันเสาร์ ที่ 12 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ่งเทพมหานคร
15 Aug 2023
เชิญรับชมเวทีเสวนา “สิทธิและการคุ้มครองเด็ก...เมื่อเด็กไทยยังถูกตี ถูกใช้ความรุนแรง”
เชิญรับชมเสวนา “สิทธิและการคุ้มครองเด็ก...เมื่อเด็กไทยยังถูกตี ถูกใช้ความรุนแรง” วันเสาร์ ที่ 12 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น.
15 Aug 2023
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เข้าพบ พม. ปรึกษาหารือในการพัฒนาการดำเนินงานพื้นที่ปลอดภัยทางสังคม
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เข้าพบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาการดำเนินงานพื้นที่ปลอดภัยทางสังคม
15 Aug 2023
เวทีเสวนา "ถอดรหัสรัก...สู่ความรุนแรงและฆาตกรรม"
เวทีเสวนา ถอดรหัสรัก...สู่ความรุนแรงและฆาตกรรม วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม.
15 Aug 2023
เชิญรับชมเวทีเสวนา "ถอดรหัสรัก...สู่ความรุนแรงและฆาตกร"
เชิญรับชมเสวนา "ถอดรหัสรัก...สู่ความรุนแรงและฆาตกร" วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น.
15 Aug 2023
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy