หญิงชาย

ร่วมสร้าง

ความเท่าเทียม

สวัสดีปีใหม่ 2563

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว ทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2513-2889

วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้สะดวกขึ้น ผ่านทาง Facebook Page

  • Facebook

ติดตามคลิปวิดีโอต่างๆ

ของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลทาง Youtube

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 website: www.wmp.or.th e-mail: info@wmp.or.th

ขอรับคำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โทร. 0-2513-2889
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)