logowmp-01.png

หญิงชาย

ร่วมสร้าง

ความเท่าเทียม

สวัสดีปีใหม่ 2563

call-01.png

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว ทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2513-2889

วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้สะดวกขึ้น ผ่านทาง Facebook Page

  • Facebook

ติดตามคลิปวิดีโอต่างๆ

ของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลทาง Youtube