share

จุดกำเนิดมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

Last updated: 13 Jun 2024
775 Views
จุดกำเนิดมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสตรี เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2554 จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้นำในการบุกเบิกองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ไว้ว่า

“การก่อตั้งองค์กรใหม่ในครั้งนี้ เราต้องการนำความคิดเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมไปขยายสู่คนเล็กคนน้อยให้ได้ ความคิดเรื่องสิทธิสตรีหรือการไม่ก่อความรุนแรงกับผู้หญิงจะต้องถูกส่งผ่านไปสู่ภาคประชาสังคม”

สำหรับชื่อ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล” จะเด็จ กล่าวว่า ต้องการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา

“มันคือภาพของหญิงชายเป็นคนร่วมสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรม และความเสมอภาคระหว่างเพศไปด้วยกัน”

“ผมได้พบเส้นทางใหม่จากการทำงานเรื่องเหล้ากับชุมชนในช่วงปีหลัง ๆ ว่า การต่อสู้ประเด็นเรื่องสิทธิของผู้หญิงมันจำกัดอยู่แค่ในวงของผู้หญิงไม่ได้ แต่ต้องขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่พันธมิตรที่หลากหลายทางเพศมากขึ้น เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยน คือ ยังมุ่งที่จะสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมระหว่างเพศ แต่ยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยน จากแบบเดิมที่เน้นการทำงานกับผู้หญิงมาเป็นการแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้ชาย…”

วิสัยทัศน์

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการมีส่วนร่วมของหญิงชาย เครือข่ายชุมชน กลไกรัฐ เอกชน  มีการบูรณาการการทำงานไปสู่การแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัวอย่างยั่งยืน

พันธกิจขององค์กร

  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหญิงชายโดยการมุ่งพัฒนากลไกการฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรงและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชายในทุกมิติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอคติทางเพศและจากปัจจัยกระตุ้นแวดล้อมเช่น จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสื่อลามกจากสื่อที่แสดงความรุนแรงหรือมีอคติทางเพศและจากค่านิยมบริโภคนิยม

  2. สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่โดยการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานเพื่อรณรงค์เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคม นำมาสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติชายเป็นใหญ่ ทำให้เกิดค่านิยมเชิงบวกในบทบาทหญิงชายทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับหญิงชายและความรุนแรงในครอบครัวโดยการมุ่งสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายชุมชน กลไกสหวิชาชีพ และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับหญิง/ชายและความรุนแรงในครอบครัว

  4. ผลักดันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับนโยบายโดยการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย การทำงานต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้แก่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบทั้งหญิงและชาย เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy