share

องค์กรเด็กและสตรี ร้องสตช. เตรียมสกัด “คนมือไว “ จ้องคุกคามทางเพศ

Last updated: 11 Sep 2023
207 Views
องค์กรเด็กและสตรี ร้องสตช. เตรียมสกัด “คนมือไว “ จ้องคุกคามทางเพศ

(เผยแพร่ข่าวสาร เมื่อวันที่  8 เมษายน 2566)

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และแกนนำชุมชนกรุงเทพมหานาคร กว่า 40 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดในการควบคุม ป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศ ตลอดจนการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ การดื่มแล้วขับ การดื่มสุราบนรถขณะอยู่บนทาง รวมถึงการทะเลาะวิวาท การละเมิดสิทธิของผู้อื่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายยังได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ขอสงกรานต์ปลอดน้ำเมา ปลอดคุกคามทางเพศ”

นางสาวอังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้สำรวจความเห็นประชาชนต่อเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2560 กลุ่มตัวอย่าง 1,650 คน พบว่า28.10% เคยถูกแต๊ะอั๋งจึงไม่อยากเล่นสงกรานต์/กลัวถูกฉวยโอกาสลวนลาม อีก15.7% เบื่อคนเมาเหล้า สำหรับรูปแบบพฤติกรรมที่เจอคือ จับแก้ม จับมือ/เบียดเสียด ใช้สายตามอง แทะโลมทำให้อืดอัด การถูกแซว การผิวปากและการถูกสัมผัสลูบไล้ร่างกาย ซึ่งสอดคล้องผลสำรวจในปี 2566 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ถูกปะแป้งที่ใบหน้าตามร่างกาย ถูกแซว/ผิวปาก ถูกฉวยโอกาสลวนลาม แต๊ะอั๋งทำให้ไม่ปลอดภัย และกลุ่มตัวอย่าง 55.6% ระบุว่าหากเกิดเหตุการณ์คุกคามทางเพศหน่วยงานแรกที่ประชาชนนึกถึงคือตำรวจ ตามมาด้วยศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่เล่นน้ำ 20.9% และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 13.4%

อย่างไรก็ตาม นอกจากการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกแล้ว เครือข่ายฯ เห็นว่าการเข้มงวดตามกฎหมาย จะช่วยให้ผู้ร่วมเทศกาลคลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยได้มาก ดังนั้นวันนี้จึงมายื่นหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงจุดยืนของเรา และมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. เสนอให้สำนักงานตำรวจฯ บังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการลวนลาม คุกคามทางเพศ และความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ การทะเลาะวิวาท 2.ขอให้เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นกฎหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำผิด และ 3. ขอให้สำนักงานตำรวจฯ ประสานงานให้พื้นที่เล่นน้ำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับคนทุกวัย ทุกเพศสภาพ และกำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่เล่นน้ำอย่างชัดเจน

ด้านนางสาวเครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต กล่าวว่า เมื่อดูสถิตอุบัติเหตุทางถนนจะพบว่าตัวเลขในปี 2565 จะมากกว่าปี 2564 และในปีนี้ผ่านมาแค่สามเดือนก็พบว่าตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนจะมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ดังนั้นสถานการณ์นอกจากจะไม่ดีขึ้นแล้วจึงมีโอกาสที่จะวิกฤตกว่าเดิม และหลังมีการระบาดของโรคโควิด 19 กว่า 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงปีนี้สถานการณ์คลี่คลายซึ่งคาดว่า ประชาชนจะมีการเดินทาง ท่องเที่ยวในประเทศตามสถานที่ท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติพี่น้องและการสังสรรค์ อีกทั้งหลายหน่วยงานกลับมาจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ทำให้เห็นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสงกรานต์กันอย่างยิ่งใหญ่ ทางเครือข่ายจึงมีความกังวลว่า หากมีการปล่อยปละละเลย โดยมองในมุมของการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลัก จนกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทำให้สงกรานต์ไม่มีความปลอดภัย

“ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์ให้การเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในกรอบกฎหมาย ให้เกียรติกัน ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม คุกคามทางเพศ ที่สำคัญควรปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้คนขาดสติ มีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมและทำผิดกฎหมาย ทั้งการดื่มแล้วขับ ดื่มสุราบนรถขณะอยู่บนทาง การทะเลาะวิวาทตลอดจนการใช้ความรุนแรง และการบังคับใช้กฎหมายต้องจริงจังเข้มข้น”นางสาวเครือมาศ กล่าว

......

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://siamrath.co.th/n/436685

https://mgronline.com/politics/detail/9660000031751

บทความที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
นักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเพื่อให้เห็นภาพ
10 Apr 2024
สงกรานต์นี้ พม. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สสส. และภาคี ชวนสังคมร่วมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ
สงกรานต์นี้ พม. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สสส. และภาคี ชวนสังคมร่วมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ โดยมีการปล่อยขบวนรถสามล้อรณรงค์ ที่วิ่งในเขตพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง การแสดงละครสะท้อนปัญหาการไม่เคารพสิทธิในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และเสวนาในหัวข้อ การสร้างความปลอดภัยต่อสังคมในช่วงสงกรานต์
4 Apr 2024
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีระดับพื้นที่
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีระดับพื้นที่
25 Mar 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy