share

ก้าวต่อไปของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลสู่มือคนรุ่นใหม่

Last updated: 5 Sep 2023
95 Views
ก้าวต่อไปของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลสู่มือคนรุ่นใหม่

(เผยแพร่บทความเมื่อ 5 สิงหาคม 2564)

กว่า 10 ปีที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลดำเนินงาน เรามีความเชื่อว่า ผู้หญิง ผู้ชาย และทุกเพศ ที่ได้รับผลกระทบจากระบบชายเป็นใหญ่ สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงชุมชน และนโยบายได้ เพื่อนำไปสู้ความเท่าเทียมกันทางเพศ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ จากระบบชายเป็นใหญ่

มูลนิธิฯ ออกแบบงานสามส่วน คือ

  1. งานให้คำปรึกษาผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ ผ่านทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊กเพจมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล) หรือการเดินทางเข้ามาขอคำปรึกษาที่มูลนิธิฯ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทั้งเพศหญิง เพศชาย LGBTQ เล่าเรื่องราวความทุกข์จากการถูกใช้ความรุนแรง และไม่ได้รับความเป็นธรรม นำไปสู่การลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง จากระบบชายเป็นใหญ่และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
  2. งานป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงงานทางเพศในชุมชน โดยอาสาสมัครและแกนนำ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับอาสาสมัครและแกนนำในชุมชน จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษากับผู้ประสบปัญหาจากความรุนแรง คอยช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ รวมถึงผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและคนในครอบครัว เพื่อให้เกิดการปรับความคิด ทัศนคติ และมาร่วมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงร่วมกับคนทุกเพศในชุมชน
  3. งานสื่อสารสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ได้ใช้พื้นที่เมือง ชนบท และแรงงาน ส่งเสียงตนเองเพื่อสะท้อนปัญหาให้สังคมได้เข้าใจ รวมทั้งผู้ชายที่เคยใช้ความรุนแรงได้ส่งเสียงสะท้อนบทเรียนและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงให้สังคมได้เรียนรู้ ร่วมกันแก้ปัญหาและรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่าง ๆ ที่เลือกปฏิบัติทั้งกับผู้หญิงและเพศอื่น ๆ อีกทั้งงานในชุมชนก็มีการเชื่อมโยงกับปัญหาชุมชนในมิติอื่น ๆ เช่น ความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม และการรวมกลุ่มในมิติอื่น ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์การทำงานแบบมีส่วนร่วมจากคนทำงานและชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครและแกนนำในชุมชน เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางองค์กรและการทำงานทั้งหมด แต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนรวมและบทบาทในการขับเคลื่อนทางสังคม งานทั้งสามส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัว กล้าคิด กล้าตั้งคำถามถึงปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม ที่ส่งผลต่อความไม่เทียม และความรุนแรงทางเพศ ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับความคิดของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มาจากระบบชายเป็นใหญ่นั้น เชื่อมโยงกับปัญหาโครงสร้างเชิงอำนาจอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจน ปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ (เหล้า บุหรี่ การพนัน) ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโครงการขนาดใหญ่ ความมั่นคงทางอาหาร จากทุนผูกขาดทั้งด้านอาหาร ทุนเหล้า และทุนผูกขาดอื่น ๆ ดั้งนั้นการแก้ปัญหาสิทธิของผู้หญิง ผู้ชาย และทุกเพศ จำเป็นต้องแก้ปัญหาโครงสร้างเชิงอำนาจที่เชื่อมโยงกันในหลายมิติ

10 ปีที่ผ่านมาคงไม่เพียงพอ มูลนิธิฯ ยังต้องเรียนรู้และปรับตัวอีกมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ เราเชื่อว่าก้าวต่อไปและความมั่นคงขององค์กรจะอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ ผู้ที่จะกำหนดทิศทางของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เราจึงสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในการบริหารงานในองค์กรมาตลอด คนรุ่นอาวุโส ควรเปลี่ยนบทบาทไปเป็นที่ปรึกษา เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนและส่งเสริมให้พวกเขาสามารถทำงานและก้าวต่อไปในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความพลิกผันได้

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการออกจากความสัมพันธ์ที่รุนแรง
สำหรับผู้ที่ถูกทำร้าย ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว การก้าวออกจากความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมีข้อแนะนำวิธีการออกจากความสัมพันธ์รุนแรง
12 Mar 2024
การควบคุมที่มาจาก “อำนาจ” ที่ไม่เท่ากันในความสัมพันธ์ นำไปสู่ความรุนแรงในครอบ
ทำร้ายทางวาจาและร่างกาย เพื่อให้อีกฝ่ายยอมจำนน ว่าด้วยเรื่องการควบคุมที่มาจาก “อำนาจ” ที่ไม่เท่ากันในความสัมพันธ์ นำไปสู่ความรุนแรงในครอบ
6 Mar 2024
5 สัญญาณอันตรายที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง
ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา คู่รัก หรือแฟน หากเกิดปัญหา ที่เริ่มมีสัญญาณว่าอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง จะมีสิ่งที่สังเกตได้หรือ 5 สัญญาณอันตรายเชิงพฤติกรรมและการแสดงออกที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง
6 Mar 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy