เชิญรับชมถ่ายทอดสดเวทีเสวนา “ฆ่าซ้ำ เจ็บซ้อน ความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เกินตั้งรับ”


ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดเวทีเสวนารายงานสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2561 “ฆ่าซ้ำ เจ็บซ้อน ความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เกินตั้งรับ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.ดู 83 ครั้ง