เชิญรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ประจำปี 2562


ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แคมเปญ งานบ้านเป็นของทุกคนทำได้ทุกเพศ ทาง Facebook Page มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.


ดู 51 ครั้ง

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 website: www.wmp.or.th e-mail: info@wmp.or.th

ขอรับคำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โทร. 0-2513-2889
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)