ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืดจากแคมเปญ #HouseworkChallenge


ติดต่อรับเสื้อผ่านทางเฟสบุ๊จเพจมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ส่งข้อความยืนยันสิทธิภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 https://web.facebook.com/wmpsocial/photos/rpp.842772362517824/2459376787524032/?type=3&theater

ดู 45 ครั้ง