ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด เสวนา “บทเรียน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัวฯขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด เสวนา บทเรียน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร” ทางเพสบุ๊คเพจ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.


ร่วมเสวนาโดย

1. นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

2. นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง

3. นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

4. คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ดำเนินรายการโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ


เมื่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 สะดุดหยุดลง ต้องถอยกลับมาตั้งหลักกันใหม่ ด้วยการออก พ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯฉบับนี้ จนล่าสุด สส. ฝ่ายค้านเข้าชื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า พ.ร.ก.ดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตาและให้ความสำคัญ...ร่วมถอดบทเรียนแห่งความดันทุรังช่วงร่างกฎหมาย คลี่ปมปัญหา มองทุกแง่มุม เพื่อแสวงหาทางออกสู่ความยั่งยืน
ดู 69 ครั้ง