ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้ที่นี่

ในกรณีต้องการสื่อรณรงค์ประเภทอื่นๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล์ info@wmp.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2513-2889